Енергиен свят

Център за духовно и личностно развитие

През м.август датите на които ще се провеждат диагностики и терапии са
01-07.08 и след това
от 23-30.08.2017г.
Диагностики с Аура камера и генетик тест, телефон за записване - 0877 721282