Медия

Снимки, участия в телевизионни предавания, статии, интервюта..


Близо три десетилетия д-р Стюарт Хамероф, американски физик и преподавател по анестезиология и психология, заедно със сър Роджър Пенроуз, математически физик в Оксфордския университет, работят по квантова теория на съзнанието. Те твърдят, че душата живее в микротубулите на мозъчните клетки. Според тях човешкият мозък е биологичен компютър, а съзнанието на хората е програма, управлявана от квантовия механизъм в мозъка, който продължава да съществува след смъртта. Те са категорични – след като хората умрат, душата им се връща във Вселената и е вечна. Според тази теза човешките души са повече от просто взаимодействие на невроните в мозъка и биха могли да съществуват от началото на времето. Как душата еволюира? За това говорим с Неда Терзиева. Тя е биоенерготерапевт и психотерапевт.