Услуги

Какви услуги предлагаме

ТРЕТО ПОКОЛЕНИЕ БИО СКЕНЕР – 38 ТЕСТА / 242 РЕЗУЛТАТА/

Човешкото тяло непрекъснато произвежда голям брой клетки, които нарастват, развиват се и се обновяват чрез делене.

Ауракамера - този феноменален руски уред е плод на напредналата техника и наука. Разработка на ядрените физици, той регистрира нашата аура посредством специфичен софтуер. Всяко живо същество носи био данни за себе си, които са уникални. Именно тези данни се обработват и ние вече имаме възможност да видим „невидимото” и да си разясним „необяснимото”.

Активираната вода, получавана чрез електролиза, е вода, която придобива съвършено нови свойства и се превръща в ефективно действащо, екологично чисто средство за профилактика при ред болести. Областите на приложение на активираната вода непрекъснато се увеличават, а хората я наричат “жива” и “мъртва” вода.