Хипнотерапия

Хипноза

Хипнозата е процес, в който поставяме човека в релакс и у предлагаме варианти които може да помогнат за получаване на търсените резултати.Човек може да спре тютюнопушенето, да отслабне или да намали тревожността си. Както и да е, тези хипнотично предложени промени са често само временни и това е една от причините хипнозата и хипнотерапията често да имат репутацията че не дават дълготрайни резултати. Тези термини са използвани като взаимозаменяеми, а всъщност са две коренно различни концепции.

Какво е хипноза?

Професионалният терапевт може да се научи лесно да постави някого под хипноза, но после идва въпросът – „А сега какво да правя?”. Нека вземем лечението на зависимости. Повечето терапии имат много нисък процент на успеваемост. Това е защото се терапевтира много голям комплекс от проблеми свързани с тях. Те терапевтират зависимости като достигат само до съзнателния ум, който представлява само 10 % от общото същество на индивида. Когато поставим някой в състояние на хипноза ние имаме потенциала да отидем в другите 90 % от ума – подсъзнанието, да открием и да третираме подлежащия на пристрастяване модел. Просто поставянето на човек в състояние на хипноза и давайки му предложения, не решава дълбоките проблеми. Това е по-скоро като „лепенка”, която спира „кървенето” но за кратък период от време.


Хипнотерапия – клиничната разлика

Хипнотерапията е умението да откриваме съвсем лесно какъв е източника на пристрастяващото поведение. Тогава, използвайки 100% от ума, ние учим как да решим проблема, който ни е довел до това деструктивно и често смъртоносно поведение. Хипнотерапията довежда хората до изцеление на нерешени проблеми, които може да ги преследват цял живот. Хипнотерапевтът е научен как да изкоренява причините, които хранят този „гладен вълк” вътре в нас. Много хора през детството си са изправени пред неприятни ситуации и тогава си обрисуват подсъзнателни заключения за тях самите през призмата на този детски ум. Тогава ние също взимаме решения затова как да се държим, кое е добро и лошо и т.н. Тези детски решения са толкова дълбоко скрити, че само през дълбочината на хипнотерапията, не хипнозата, те могат да бъдат намерени и терапевтирани.

Хипнотизаторът (не хипнотерапевтът) ще използва главно релаксации и хипнотични предложения за решаване на поведението. Хипнотизаторът може да помоли клиента да асоциира с нещо отвратително например храната или дрогата , към която е пристрастен. Това може да работи за няколко дни или седмици. Както и да е, ако е натрапчиво ядене например, и се случи ситуация, в която клиента е напуснат от човек, който много обича, той по собствен избор се връща към вредния навик на това хранене. Самият модел на използване на различни субстанции за справяне с тежки ситуации не е променен или излекуван.

С хипнотерапията може да върнем чрез регресивни подходи човек в детството му, да открием тези модели и да ги променим дълбоко в подсъзнателния ум. Новите утвърждения и предложения ще се задържат за повече от просто няколко дни. Това е фундаменталната причина защо професионалистът в менталното здраве, както и клиента трябва да знаят и разбират разликата между хипноза и хипнотерапия.


Хипнотерапията е мощен начин за достигане до източника на проблемите, за излекуване на самотното, изоставено вътрешно дете и ефективно да промени настоящото поведение. Също така е и начин за хората да се свържат наново с дисоциирани емоции и отричани части от себе си.

Метода на хипнотерапията използван от Неда Терзиева е високо ефективен начин, който се свързва с тялото, ума и духа – работейки интуитивно и с приемане и любов се улеснява емоционалното освобождаване на травми заседнали в дълбоките пластове на подсъзнанието, емоционални капсули и др. Сесията винаги завършва с целенасочено отдаване на любов към Аз-а и вътрешното дете , както и изграждане на достойнство и приемане. Хипнотерапията осигурява процес, който позволява на клиента да следва дълбоко вълнуващия път към самооткриването. Всяка сесия е дълбока и чувствена колкото за клиента, толкова и за терапевта, дълбокото изцеление е споделено в тази връзка.